Monika Kováčová

Facebook


Instagram


Twitter


Wordpress


Wordpress


Monika Kováčová


Facebook


Instagram


Twitter


Youtube


Linkedin

O mne

Mojím snom bolo podnikať v oblasti gastronómie. Preto som sa rozhodla ísť na  Hotelovú akadémiu v Košiciach, ktorú som úspešne ukončila.  A tak som sa odvážne pustila do podnikania v gastro sektore. Aj vďaka tomu, viem pochopiť miestnych podnikateľov, aké to mali naozaj náročné hlavne v časoch koronakrízy. Neskôr som pracovala v jednej nemeckej nadnárodnej spoločnosti ako manažér, nakoľko som mala bohaté skúsenosti s vedením väčšieho tímu ľudí.

Vyštudovala som právnickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som neskôr aj úspešne obhájila rigoróznu prácu a zložila rigoróznu skúšku, a tak získala titul doktorky práv.  Niekoľko rokov sa aktívne venujem znevýhodneným osobám v rámci rôznych vzdelávacích aktivít. Podieľala som sa na tvorbe mnohých úspešných projektov realizovaných vďaka podpore z európskych fondov. Som hrdá na jeden veľkolepý národný projekt “ Šanca na návrat, “ ktorého súčasťou som mohla byť aj ja, kde mi bola následne udelená akreditácia na vykonávanie špecializovaných a vzdelávacích programov.

V právnej oblasti mám za sebou prax v notárskom úrade, kde som zúročila a zároveň aj rozšírila svoje vedomosti v rozsahu: podľa Občianskeho zákonníka ( najmä dedičské právo, rôzne druhy zmlúv, ap.) ,Obchodného zákonníka, procesných úkonov vyplývajúcich z Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku. Aktuálne pôsobím na Magistráte mesta Košice, na ekonomickom oddelení, kde sa venujem daňovému a exekučnému právu.


Monika Kováčová

#nasaprimatorka

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

©2022 All Rights Reserved.