Maximálne využitie Európskych peňazí pre obyvateľov mesta - Zelené Košice

Maximálne využitie Európskych peňazí pre obyvateľov mesta Košice

Aktuálna energetická situácia je alarmujúca a všetci vidíme, že nás cenová korekcia neminie. Využitie Plánu obnovy EÚ je efektívnou cestou, ako dopad zvyšovania cien na Vás výrazne zmierniť.

V pláne obnovy EÚ je v oblasti zelenej ekonomiky pre Slovensko vyčlenených 2,3 miliardy €. Tieto prostriedky je možné využiť na zefektívnenie fungovania budov v správe mesta Košice a zároveň vďaka ďalším európskym výzvam aj pre občanov mesta.

Využijeme všetky dostupné ľudské zdroje, našich odborníkov a prostriedky a z plánu obnovy vyťažíme pre mesto Košice a jeho obyvateľov maximum.

Získané a následne ušetrené peniaze sa zaviažeme primárne využiť pre skvalitnenie prevádzky materských škôl a základných škôl a verejných budov vo vlastníctve
mesta.

Zároveň zriadime kontaktné miesto kde dostanú občania mesta plnohodnotnú pomoc a konzultáciu pre získanie dotácie, grantu či  inej vhodnej pomoci zo  strany EU a mesta Košice.

A samozrejme, energie sú len časťou toho, ako z plánu obnovy dokážeme pomôcť našim občanom nielen ekonomicky, ale aj skvalitnením životného prostredia podporou budovania zelených striech, zazeleňovania verejných priestranstiev a modernizácii tepelného hospodárstva.

Maximálne využitie Európskych peňazí pre obyvateľov mesta - Zelené Košice

Maximálne využitie Európskych peňazí pre obyvateľov mesta Košice

Aktuálna energetická situácia je alarmujúca a všetci vidíme, že nás cenová korekcia neminie. Využitie Plánu obnovy EÚ je efektívnou cestou, ako dopad zvyšovania cien na Vás výrazne zmierniť.

V pláne obnovy EÚ je v oblasti zelenej ekonomiky pre Slovensko vyčlenených 2,3 miliardy €. Tieto prostriedky je možné využiť na zefektívnenie fungovania budov v správe mesta Košice a zároveň vďaka ďalším európskym výzvam aj pre občanov mesta.

Využijeme všetky dostupné ľudské zdroje, našich odborníkov a prostriedky a z plánu obnovy vyťažíme pre mesto Košice a jeho obyvateľov maximum.

Získané a následne ušetrené peniaze sa zaviažeme primárne využiť pre skvalitnenie prevádzky materských škôl a základných škôl a verejných budov vo vlastníctve
mesta.

Zároveň zriadime kontaktné miesto kde dostanú občania mesta plnohodnotnú pomoc a konzultáciu pre získanie dotácie, grantu či  inej vhodnej pomoci zo  strany EU a mesta Košice.

A samozrejme, energie sú len časťou toho, ako z plánu obnovy dokážeme pomôcť našim občanom nielen ekonomicky, ale aj skvalitnením životného prostredia podporou budovania zelených striech, zazeleňovania verejných priestranstiev a modernizácii tepelného hospodárstva.

Nájomné byty

Zvýšiť počet mestských a nájomných bytov

Zaviažeme mesto investovať do nájomných bytov a zmeniť pravidlá na poskytovanie mestských nájomných bytov.

Vyčleníme čo najviac prostriedkov z poplatku za rozvoj a v spolupráci s mestskými časťami vytvoríme schému podpory rozvoja mestských bytov. Z týchto zdrojov bude financovaná ich kúpa a výstavba.

Zaviažeme developerov veľkých projektov, aby malo mesto prednostné právo na kúpu bytov za účelom vytvorenia nájomných mestských bytov.

Upravíme pravidlá prenajímania mestských bytov a priestorov tak, aby sa mestský majetok ochránil a zabránilo sa ničeniu mestského majetku, prípadne vytváraniu dlhov.

Správne nastavené parametre investícií mesta a pravidiel pre prenajímanie mestských bytov budú veľkou pomocou mladým rodinám, ktoré riešia túto zásadnú otázku.

Nájomné byty

Zvýšiť počet mestských a nájomných bytov

Zaviažeme mesto investovať do nájomných bytov a zmeniť pravidlá na poskytovanie mestských nájomných bytov.

Vyčleníme čo najviac prostriedkov z poplatku za rozvoj a v spolupráci s mestskými časťami vytvoríme schému podpory rozvoja mestských bytov. Z týchto zdrojov bude financovaná ich kúpa a výstavba.

Zaviažeme developerov veľkých projektov, aby malo mesto prednostné právo na kúpu bytov za účelom vytvorenia nájomných mestských bytov.

Upravíme pravidlá prenajímania mestských bytov a priestorov tak, aby sa mestský majetok ochránil a zabránilo sa ničeniu mestského majetku, prípadne vytváraniu dlhov.

Správne nastavené parametre investícií mesta a pravidiel pre prenajímanie mestských bytov budú veľkou pomocou mladým rodinám, ktoré riešia túto zásadnú otázku.

Čierne stavby a nelegálne osady

Čierne stavby a nelegálne osady

Pravidlá ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.

Vzhľadom na rozmáhajúci sa problém nelegálnej výstavby je jasné, že boj s týmto problémom si bude vyžadovať veľké úsilie a nasadenie na oboch stranách barikády.

Preto je potrebné tých, ktorí takéto nelegálne stavby realizujú motivovať, aby od toho upustili a nastaviť pravidlá tak, aby pre nich hra „podľa systému“ bola výhodnejšia ako akákoľvek nelegálna stavba.

Navrhujeme vytvoriť sociálny podnik, ktorého cieľom bude umožniť týmto marginalizovaným skupinám zlepšiť svoju sociálnu i finančnú situáciu. Ponúkneme im možnosť zamestnať sa v ňom a určíme pravidlá, ktoré budú musieť dodržiavať čím začneme meniť ich pracovné aj životné návyky.

Áno, je to beh na dlhú trať. Výsledky sa začnú ukazovať s odstupom času a postupne. No v tejto oblasti je čakať zázraky zo dňa na deň nereálne. Bude to stáť veľa peňazí a energie. Preto finančné prostriedky z Európskej únie vyčlenené na tieto marginalizované komunity musíme vedieť využiť efektívne a cielene. Je najvyšší čas s tým začať  niečo robiť. Orientovať sa na prevenciu zlyhania tejto skupiny neprispôsobivých občanov a skončiť s neustálym zahladzovaním ich zlyhania.

Čierne stavby a nelegálne osady

Čierne stavby a nelegálne osady

Pravidlá ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.

Vzhľadom na rozmáhajúci sa problém nelegálnej výstavby je jasné, že boj s týmto problémom si bude vyžadovať veľké úsilie a nasadenie na oboch stranách barikády.

Preto je potrebné tých, ktorí takéto nelegálne stavby realizujú motivovať, aby od toho upustili a nastaviť pravidlá tak, aby pre nich hra „podľa systému“ bola výhodnejšia ako akákoľvek nelegálna stavba.

Navrhujeme vytvoriť sociálny podnik, ktorého cieľom bude umožniť týmto marginalizovaným skupinám zlepšiť svoju sociálnu i finančnú situáciu. Ponúkneme im možnosť zamestnať sa v ňom a určíme pravidlá, ktoré budú musieť dodržiavať čím začneme meniť ich pracovné aj životné návyky.

Áno, je to beh na dlhú trať. Výsledky sa začnú ukazovať s odstupom času a postupne. No v tejto oblasti je čakať zázraky zo dňa na deň nereálne. Bude to stáť veľa peňazí a energie. Preto finančné prostriedky z Európskej únie vyčlenené na tieto marginalizované komunity musíme vedieť využiť efektívne a cielene. Je najvyšší čas s tým začať  niečo robiť. Orientovať sa na prevenciu zlyhania tejto skupiny neprispôsobivých občanov a skončiť s neustálym zahladzovaním ich zlyhania.

Parkovanie a MHD

Zabezpečiť bezproblémové parkovanie a odľahčiť centrum mesta je cieľom každej rozumnej samosprávy.

Ťažšie je už takýto cieľ dosiahnuť. Zo skúseností vo svete je najlepšou cestou rozvoj verejnej dopravy a motivácia občanov mesta k zmene preferencií pri presune od individuálnej k hromadnej doprave. To však vyžaduje modernizáciu našej MHD.

Preto zapojíme všetky možnosti pre čerpanie eurofondov a získanie financovania na obnovu vozového parku DPMK tak aby cestovať v košickej MHD bolo radosťou a nie utrpením. 

Mesto musí držať parkovaciu politiku vo svojej správe a vytvoriť mestskú parkovaciu službu. Tá bude mať za úlohu vyberať a kontrolovať parkovné aby mestská polícia dbala o poriadok a bezpečnosť v našom meste.

Parkovanie a MHD

Zabezpečiť bezproblémové parkovanie a odľahčiť centrum mesta je cieľom každej rozumnej samosprávy.

Ťažšie je už takýto cieľ dosiahnuť. Zo skúseností vo svete je najlepšou cestou rozvoj verejnej dopravy a motivácia občanov mesta k zmene preferencií pri presune od individuálnej k hromadnej doprave. To však vyžaduje modernizáciu našej MHD.

Preto zapojíme všetky možnosti pre čerpanie eurofondov a získanie financovania na obnovu vozového parku DPMK tak aby cestovať v košickej MHD bolo radosťou a nie utrpením. 

Mesto musí držať parkovaciu politiku vo svojej správe a vytvoriť mestskú parkovaciu službu. Tá bude mať za úlohu vyberať a kontrolovať parkovné aby mestská polícia dbala o poriadok a bezpečnosť v našom meste.

Magistrát mesta Košice a mestské podniky

Efektívne využiť ľudské zdroje je najlepšou cestou ako odľahčiť rozpočet mesta a nemusieť náklady prenášať na jeho obyvateľov.

Neustále zvyšovanie počtu zamestnancov magistrátu a mestských podnikov považujeme za plytvanie našimi peniazmi a skôr sa prikláňame k zefektívňovaniu fungovania mestského magistrátu.

Našim cieľom je spraviť z týchto inštitúcii vysoko odborné pracoviská, kde zamestnanci s ľudským prístupom a odborným vzdelaním zabezpečia vybavenie podaní občanov na správnej právnej úrovni. Tým bude chránené mesto aj občania.

Vďaka tomu bude mesto schopné svojich pracovníkov lepšie motivovať, a tí budú podávať oveľa kvalitnejší pracovný výkon, budú mať príležitosť realizovať sa a ukázať svetu, že nie sú len obyčajní byrokrati.

Neposledným bodom nami navrhovaných zmien je aj revízia činnosti Kancelárie prvého kontaktu. Má byť miestom, kde si občan vybaví svoje podania na jednom mieste. Preto vidíme, že je potrebná ešte väčšia iniciatíva a ústretovosť zo strany Mesta Košice v podobe zastúpenia všetkých oddelení pracovníkmi pri kontaktných miestach tak, aby sa podnety riešili rýchlejšie, čo by odbúralo počet sťažností.

Zo zdrojov EÚ rozbehnúť projekt digitalizácie a zefektívnenia komunikácie mesta, mestských častí a občanov online. Odľahčíme tým všetkých – občanov aj magistrát pri vybavovaní, čo bude mať obrovský vplyv na schopnosť mestských úradníkov rýchlejšie a kvalitnejšie vyhovieť potrebám obyvateľov mesta Košice.

Magistrát mesta Košice a mestské podniky

Efektívne využiť ľudské zdroje je najlepšou cestou ako odľahčiť rozpočet mesta a nemusieť náklady prenášať na jeho obyvateľov.

Neustále zvyšovanie počtu zamestnancov magistrátu a mestských podnikov považujeme za plytvanie našimi peniazmi a skôr sa prikláňame k zefektívňovaniu fungovania mestského magistrátu.

Našim cieľom je spraviť z týchto inštitúcii vysoko odborné pracoviská, kde zamestnanci s ľudským prístupom a odborným vzdelaním zabezpečia vybavenie podaní občanov na správnej právnej úrovni. Tým bude chránené mesto aj občania.

Vďaka tomu bude mesto schopné svojich pracovníkov lepšie motivovať, a tí budú podávať oveľa kvalitnejší pracovný výkon, budú mať príležitosť realizovať sa a ukázať svetu, že nie sú len obyčajní byrokrati.

Neposledným bodom nami navrhovaných zmien je aj revízia činnosti Kancelárie prvého kontaktu. Má byť miestom, kde si občan vybaví svoje podania na jednom mieste. Preto vidíme, že je potrebná ešte väčšia iniciatíva a ústretovosť zo strany Mesta Košice v podobe zastúpenia všetkých oddelení pracovníkmi pri kontaktných miestach tak, aby sa podnety riešili rýchlejšie, čo by odbúralo počet sťažností.

Zo zdrojov EÚ rozbehnúť projekt digitalizácie a zefektívnenia komunikácie mesta, mestských častí a občanov online. Odľahčíme tým všetkých – občanov aj magistrát pri vybavovaní, čo bude mať obrovský vplyv na schopnosť mestských úradníkov rýchlejšie a kvalitnejšie vyhovieť potrebám obyvateľov mesta Košice.

Školy a vzdelávanie

V spolupráci s odborníkmi vytvoriť platformu pre prevenciu šikany na školách a zvládanie moderných technológií – napríklad v oblasti sociálnych sietí.

Pokračovať v rozvoji a modernizácii predškolských a školských zariadení v pôsobnosti mesta Košice. Podporovať budovanie a rozširovanie multifunkčných ihrísk, slúžiacich pre rozvoj športu na školách, zároveň však aj pre voľnočasové aktivity detí aj dospelých. Pravidelne pozývať žiakov škôl do diskusií, zapájať ich do projektov a dať im možnosť prejaviť ich potenciál.

Školy a vzdelávanie

V spolupráci s odborníkmi vytvoriť platformu pre prevenciu šikany na školách a zvládanie moderných technológií – napríklad v oblasti sociálnych sietí.

Pokračovať v rozvoji a modernizácii predškolských a školských zariadení v pôsobnosti mesta Košice. Podporovať budovanie a rozširovanie multifunkčných ihrísk, slúžiacich pre rozvoj športu na školách, zároveň však aj pre voľnočasové aktivity detí aj dospelých. Pravidelne pozývať žiakov škôl do diskusií, zapájať ich do projektov a dať im možnosť prejaviť ich potenciál.

Šport, školy a vzdelávanie

Šport

Dokončiť projekty výstavby a rekonštrukcií športovej infraštruktúry a vytvárať podmienky pre rozvoj športu u detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti.

Mojím cieľom bude rozvoj športu za pomoci podporných schém EÚ získať pre ich rozvoj čo najviac prostriedkov. Rada by som sa zamerala najmä na tých, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený.

Šport, školy a vzdelávanie

Šport

Dokončiť projekty výstavby a rekonštrukcií športovej infraštruktúry a vytvárať podmienky pre rozvoj športu u detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti.

Mojím cieľom bude rozvoj športu za pomoci podporných schém EÚ získať pre ich rozvoj čo najviac prostriedkov. Rada by som sa zamerala najmä na tých, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený.

Monika Kováčová

Podporte ma na transparentnom účte

SK87 0900 0000 0051 9298 3162

Sledujte nás na sociálnych sieťach